БРК – Производња препарата за браду и кожу, 11000 Београд, Србија
Матични број: 65156008
ПИБ: 111049176

Телефон: +381 64 030 040 2